Видин Рън

  Град / City: Видин / Vidin

  Дата / Date: 23 април (неделя) / 23 April (Sunday)

  Трасе и дистанции / Course and distances: 6.9 км шосейно бягане и 1 км шосейно бягане за деца и начинаещи / 6.9 km Road race and 1 km Road race for kids and beginners

  Начален час / Start time: 10:00

  Местоположение на старта / Where is the start?: Пред община Видин / In from of Vidin municipality

  Получаване на стартов пакет / Receiving start packet: В община Видин / In Vidin municipality

  Event Details